Kurumsal işletme bilinciyle organize olan 93 kişilik işletme örgütümüz ;

Sökmen Hukuk Ailesi

Yılların getirdiği deneyimle yönetimini sağladığımız, her biri alanında uzman avukatlarımızdan oluşan Hukuk Departmanımız, dava ve müşavirlik işlerimizi yürütmektedir. Müvekkillerimizi yargılamanın her aşamasında bilgilendirmek amacıyla, her duruşma sonrası duruşma zabıtlarının da bulunduğu bir bilgilendirme formu göndermekteyiz.

Avukatlarımızın talimatları doğrultusunda icra takibine yarar evrakları hazırlayan ve evrak takibini gerçekleştiren; çalışmalarımız için gerekli olan tüm bilgisayar ve icra programlarını etkin biçimde kullanabilen, icra hukuku ve tebligat hukuku konularında periyodik eğitimlere tabi tuttuğumuz yazışma ekibimiz,

Mesaisinin tamamını adliyede icra eden ve bu sayede tüm ihtiyaçlara anında cevap vermeye hazır bulunan, dosyalarımızda düzeni sağlayan adliye ekibimiz

Tahsilat raporları ve geri bildirimlerle denetlediğimiz, ikna yöntemleri konusunda eğitim ve seminerlere katılımlarını sağladığımız, hacizde alacaklının yetkileri ve tali çözüm yolları hususlarında hukuki eğitime tabi tuttuğumuz, mobil şirket telefonlarımız sayesinde adreslerle temasımızı sağlayan haciz ekibimiz

Şirket araçlarımızla tüm ege bölgesini dolaşarak yakalaması bulunan araçları kısa sürede tespit ederek fiili haczini gerçekleştiren ve dolayısıyla satışlarımızın hızla neticelenmesini sağlayan araç yakalama ekibimiz

İpotekli alacaklarda izlenen prosedürün farklılığının doğurduğu ihtiyaç neticesinde kurduğumuz, icra satışlarının minimum sürede neticelenmesini sağlayan bu konuda derin tecrübeye sahip satış departmanımız

Elde edilen tahsilatın aynı gün içerisinde müvekkillerimize tevdi edilmesi, tüm hesaplarımızın hatasız ve eksiksiz tutulması konularındaki hassasiyetimize cevap veren mali işler departmanımız

Büromuzda kullanmakta olduğumuz santral sistemi, güvenlik sistemi, bilgisayar ve network ağında aksaklıları önleyen tüm icra programlarındaki yazılım sorunlarını ivedilikle gideren bilgi işlem departmanımızdan oluşmaktadır.

Büromuz bünyesinde, vekili bulunduğumuz her kurum için, özerk çalışan ayrı birer birim ve bu birimler içerisinde işbölümü esasına göre yapılandırılmış departmanlar bulunmaktadır. Kurumlar için ayrı birimler kurulduğu gibi yöneticiye bağlı Bilgi İşlem, Denetim, Operasyon, Sekreterya, Muhasebe olarak ayrı birimler de oluşturulmuş ve bu birimler arasında ideal koordinasyon sağlanmıştır.

Design By Tat-ra Bilişim